Podstawa prawna

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:


• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483);
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.2018. poz. 23);
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316);

Sąd Rejonowy w Elblągu działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu – dla miasta Elbląg oraz gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna