Podstawa prawna

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:


• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 78, poz. 483);
• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 52);
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019, poz. 1141);

Sąd Rejonowy w Elblągu działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu – dla miasta Elbląg oraz gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko.