Wykaz wydziałów

WYDZIAŁY SĄDU REJONOWEGO W ELBLĄGU

I Wydział Cywilny
82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21

55 611 27 39

55 611 27 38

Przewodniczący Wydziału - SSR Justyna Dzieża
Pokój nr 517,

Kierownik sekretariatu - Aleksandra Mikucka
Pokój nr 510/511,

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu.

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21

055 611 27 52

055 611 27 51

Przewodnicząca Wydziału - SSR Monika Szelesna - Hoppe
Pokój nr 426,

Kierownik sekretariatu - Joanna Malinowska
Pokój nr 423,

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw z obszaru właściwości tego Sądu.

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21

55 611 27 68

55 611 27 67

Przewodnicząca Wydziału - SSR Olga Jażdżyńska - Latecka
Pokój nr 412,

Kierownik sekretariatu - Barbara Włoch
Pokój nr 421,

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie i Elblągu oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie.

 

V Wydział Gospodarczy
82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21

55 611 27 82

55 611 27 81

Przewodnicząca Wydziału - SSR Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz
Pokój nr 516,

Kierownik sekretariatu - Ewa Farulewska
Pokój nr 524,

Rozpoznaje sprawy gospodarcze z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie.

 

V Wydział Gospodarczy - Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21

55 611 27 85

55 611 27 81

Kierownik Sekcji - SSR Beata Banaszek-Piotrowska
Pokój nr 926,

Kierownik sekretariatu - Izabela Kowalska
Pokój nr 522,

Rozpoznaje sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie.

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21

55 611 27 93

55 611 27 92

Przewodniczący Wydziału - Ref. Sylwia Plago
Pokój nr 20,

Kierownik sekretariatu - Elżbieta Brzozowska
Pokój nr 25,

Opłaty związane z Księgami Wieczystymi

Rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.

 

VII Wydział Wykonywania Orzeczeń Sądowych
82-300 Elbląg Plac Konstytucji 1

55 611 25 08

55 611 22 21

Przewodniczący Wydziału - SSR Grażyna Łapka
Pokój nr 17,

Kierownik sekretariatu - Agnieszka Długokencka
Pokój nr 16,

Wykonuje orzeczenia w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych, a także orzeczeń Urzędu Skarbowego i urzędów celnych.

 

VII Wydział Wykonywania Orzeczeń - Windykacja Należności Sądowych
82-300 Elbląg, Plac Konstytucji 1

55 611 25 20

Wykonuje orzeczenia w sprawach z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i w sprawach wykroczeniowych oraz egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych, a także orzeczeń Urzędu Skarbowego i urzędów celnych.

 

VIII Wydział Karny
82-300 Elbląg Plac Konstytucji 1

55 611 25 26

55 611 22 19

Przewodniczący Wydziału - SSR Krzysztof Chybicki
Pokój nr 208,

Kierownik sekretariatu - Katarzyna Chorążyczewska
Pokój nr 207,

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu.

 

IX Wydział Cywilny
82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21

55 611 28 20

55 611 28 19

Przewodniczący Wydziału - SSR Małgorzata Dulczewska
Pokój nr 521,

Kierownik sekretariatu - Edyta Plisiuk
Pokój nr 518,

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych X Wydziałowi Cywilnemu.

 

X Wydział Cywilny
82-300 Elbląg ul. Płk. Dąbka 21

55 611 28 32

55 611 28 31

Przewodniczący Wydziału - SSR Justyna Dzieża
Pokój nr 318,

Kierownik sekretariatu - Agnieszka Witowska
Pokój nr 319,

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego podlegające rozpoznaniu w postępowaniu upominawczym, podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (odrębnie rejestrowane w repertorium "Co" na podstawie przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej), podlegające kognicji orzeczniczej referendarzy sądowych sprawy z zakresu prawa spadkowego i sprawy o rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji, a także rozpoznawanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych i o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach rozpoznawanych przez ten Wydział.

Rejestr zmian dla: Wykaz wydziałów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Elblągu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-12-20
Publikacja w dniu:
2019-12-20
Opis zmiany:
b/d